Verschil tussen secularisme en communisme

Belangrijk verschil : secularisme is een filosofie die haar ethiek vormt zonder enige verwijzing naar religie en die de ontwikkeling van menselijke kunsten en wetenschappen bevordert. Communalisme is een principe van samenleven, delen van bezittingen en verantwoordelijkheden.

Communalisme is een systeem of theorie van de overheid waarin de staat wordt gezien als een losse federatie van zelfbesturende gemeenschappen. Het is een kiezersstelsel waarin etnische groepen afzonderlijk voor hun vertegenwoordigers stemmen. Het is een opdrachtgever die gemeenschappelijk bezit uitoefent. Het is mogelijk dat een groep gemeenten ook gemeenten omvat die geen gemeenschappelijke regels van eigendom hanteren. Communisten pleiten voor een staatloze, klassenloze, gedecentraliseerde samenleving die bestaat uit een netwerk van rechtstreeks democratische burgers. Er zijn ook vergaderingen gehouden in individuele gemeenschappen, die op een gecentraliseerde manier zijn georganiseerd. Communalisme heeft loyaliteit in het belang van de eigen etnische groep, in plaats van de samenleving als geheel. Het is de praktijk van gemeenschappelijk leven of eigendom.

Volgens Wikipedia is secularisme het principe waarin er scheiding is tussen overheidsinstellingen en de personen die de staat vertegenwoordigen van religieuze instellingen en hoogwaardigheidsbekleders. Het betekent dat secularisme het recht kan doen gelden om vrij te zijn van religieuze regels en haar leringen. De mensen zijn vrij van de overheidsverplichting van religie binnen de staat, die neutraal is ten aanzien van de religieuze overtuiging. Het wijst erop dat alle opvattingen over menselijke activiteiten en beslissingen, met name politieke, onbevooroordeeld dienen te blijven van welke religieuze invloed dan ook. Het is niet tegen religie, het is er onafhankelijk van. Het stelt de religieuze overtuigingen niet ter discussie; het bevordert andere filosofische opvattingen zoals wetenschap en kunst. In moderne tijden worden democratieën aangeduid als seculier.

Vergelijking tussen seculier en gemeentelijk:

wereldlijk

Gemeenschappelijk

Definitie

Het is filosofie die het ethiek vormt zonder enige religieuze invloed.

Het is een principe van samen leven en delen.

Bevordering

Het bevordert de ontwikkeling van menselijke kunsten en wetenschap.

Het bevordert het principe van gedeeld delen.

overtuigingen

Er wordt geen rekening gehouden met religieuze overtuigingen.

Het beschouwt religie als een onderdeel.

Afhankelijkheid

Het is onafhankelijk van religie.

Het kan afhankelijk zijn van religie.

leven

Het beoefent individueel leven.

Het beoefent gemeenschapsleven.

Aanbevolen

Gerelateerde Artikelen

 • verschil tussen: Verschil tussen fysieke afhankelijkheid en verslaving

  Verschil tussen fysieke afhankelijkheid en verslaving

  Belangrijkste verschil: fysieke afhankelijkheid is het vermogen van een menselijk lichaam om tolerantie te ontwikkelen voor een bepaalde stof, die wanneer de gebruiker abrupt stopt met het nemen van resultaten resulteert in ontwenningsverschijnselen. Verslaving is een extreme vorm van gewoonte, maar de persoon heeft geen controle over de handeling
 • verschil tussen: Verschil tussen slagader en ader

  Verschil tussen slagader en ader

  Belangrijk verschil: het belangrijkste verschil tussen een slagader en een ader is dat bloedvaten bloedvaten zijn die bloed van het hart afvoeren, terwijl aders bloedvaten zijn die bloed naar het hart transporteren. Arterie en ader zijn twee verschillende soorten bloedvaten die helpen bij het transporteren van bloed in het lichaam
 • verschil tussen: Verschil tussen Windows Phone 7.5 en Windows Phone 8

  Verschil tussen Windows Phone 7.5 en Windows Phone 8

  Belangrijkste verschil: Windows Phone 7.5 is een update van het Windows Phone 7-besturingssysteem en werd aangekondigd op het Mobile World Congress 2011. De update was gericht op het aanpakken van de problemen en de tekortkomingen van het Windows Phone 7-besturingssysteem. Windows Phone 8 is het tweede generatie besturingssysteem voor de Microsoft Windows Phone-serie
 • verschil tussen: Verschil tussen onechte juwelen en kunstmatige juwelen

  Verschil tussen onechte juwelen en kunstmatige juwelen

  Belangrijkste verschil: namaakjuwelen en kunstmatige juwelen zijn twee woorden die dezelfde betekenis hebben; ze verwijzen allebei naar juwelen gemaakt met goedkope metalen en edelstenen. Kunstieraden zijn er voor verschillende gelegenheden, zoals traditionele slijtage of dagelijks gebruik. De woorden sieraden of sieraden kunnen meestal een glimlach op de gezichten van veel mensen teweegbrengen en als het gezegde 'diamanten een beste vriend van het meisje' is, wordt geloofd, dan is sieraden de droom van elk meisje en elke vrouw
 • verschil tussen: Verschil tussen mout, gerst en graan

  Verschil tussen mout, gerst en graan

  Belangrijkste verschil: Graan is een droog en hard zaadachtig fruit dat wordt geproduceerd door de graangrassen. Gerst is een belangrijke jaarlijkse graanplant die behoort tot het geslacht Hordeum van de grasfamilie Poaceae en voornamelijk wordt gebruikt bij het koken en het maken van mouten. Mout verwijst naar het graan dat wordt verzacht door water en vervolgens wordt gekiemd en gedroogd
 • verschil tussen: Het verschil tussen snurken en slaapapneu

  Het verschil tussen snurken en slaapapneu

  Belangrijk verschil : snurken is het hees geluid dat wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke obstructie van de ademhaling op de een of andere manier tijdens het slapen, terwijl 'slaapapneu' wordt veroorzaakt door de tijdelijke stopzetting of ademhaling gedurende enkele seconden als gevolg van de volledige obstructie van de luchtpassage
 • verschil tussen: Verschil tussen Bazaar en vlooienmarkt

  Verschil tussen Bazaar en vlooienmarkt

  Belangrijkste verschil: de term 'bazaar' kan veel verschillende dingen betekenen, afhankelijk van het land dat het heeft gebruikt. Bij gebruik in het Midden-Oosten of Aziatische landen verwijst het woord naar een open markt die een verscheidenheid aan verschillende goederen verkoopt, waaronder voedingsmiddelen, specerijen, huishoudelijke artikelen, enz
 • verschil tussen: Verschil tussen debetkaart en creditcard

  Verschil tussen debetkaart en creditcard

  Belangrijk verschil: zowel debet- als creditcards zijn kleine rechthoekige plastic kaarten die zijn uitgegeven door een financiële instelling, zoals een bank of een credit union. Het belangrijkste doel van een bankpas is om de rekeninghouder toegang te geven tot het geld op zijn rekening zonder daadwerkelijk naar de bank te reizen tijdens officiële bankuren.
 • verschil tussen: Verschil tussen Bitmap en Jpeg

  Verschil tussen Bitmap en Jpeg

  Belangrijkste verschil: zowel Bitmap als JPG zijn bestandsindelingen voor het opslaan van digitale afbeeldingen. De term bitmap betekent in wezen een kaart van bits of specifiek een 'ruimtelijk in kaart gebrachte array van bits'. JPG, oorspronkelijk staat JPEG voor Joint Photographic Expert Group

Editor'S Choice

Verschil tussen kwaad en duivel

Belangrijkste verschil : het woord kwaad en duivel zijn bijna uitwisselbaar, zeer nauw verwant in hun betekenis en gebruik. Als je iemand als kwaad beschrijft, bedoel je dat ze erg slecht van aard zijn en plezier hebben in het doen van dingen die andere mensen kwaad doen. Terwijl duivel een slechtaardige of wrede persoon betekent