Verschil tussen geologie en ecologie

Belangrijkste verschil: Geologie is de wetenschappelijke studie van vaste aarde, hoewel het ook kan verwijzen naar een ander hemellichaam, de rotsen waaruit het is samengesteld en de processen waardoor ze evolueren. Het omvat het bestuderen van zowel de vaste als vloeibare vormen die op de planeet bestaan. De samenstelling van de planeet, samen met de korst en fysieke componenten maken deel uit van de geologie. Ecologie is de studie van levende organismen en hun relatie met andere organismen en hun leefgebied. Het probeert vragen te beantwoorden zoals de samenstelling, verdeling, hoeveelheid (biomassa), aantal en veranderende toestanden van organismen binnen en tussen ecosystemen.

Geologie en ecologie zijn beide soorten studies die gerelateerd zijn aan een planeet, hoewel ze verschillen op gebieden. Geologie is de studie van het aardoppervlak, terwijl ecologie de studie is van organismen die op aarde leven. Men kan zeggen dat de geologie de studie van rotsen is, terwijl ecologie de studie van levende organismen is. Laten we beide voorwaarden in detail bekijken.

Geologie is de wetenschappelijke studie van vaste aarde, hoewel het ook kan verwijzen naar elk ander hemellichaam, de rotsen waaruit het is samengesteld en de processen waardoor ze evolueren. Het omvat het bestuderen van zowel de vaste als vloeibare vormen die op de planeet bestaan. De samenstelling van de planeet, samen met de korst en fysieke componenten maken deel uit van de geologie. Geologen, mensen die de geologie van de aarde bestuderen, zijn geïnteresseerd in het begrijpen van de fysieke eigenschappen van de aarde, zoals mineralen die deel uitmaken van de aarde, en hoe de aarde werd gevormd.

Geologie geeft inzicht in de geschiedenis van de aarde en helpt ook te begrijpen hoe oud de aarde eigenlijk is. Het levert bewijs voor platentektoniek, de evolutionaire geschiedenis van het leven en vroegere klimaten. Geologie is ook belangrijk voor de exploratie van minerale en koolwaterstoffen en voor het evalueren van waterbronnen, het begrijpen en voorspellen van natuurlijke gevaren, het helpen oplossen van milieuproblemen en het begrijpen van klimaatverandering. Geologie is nauw verbonden met geotechniek.

De geologie gaat terug tot het oude Griekenland in 372-287 vGT, toen Theophrastus schreef met betrekking tot Peri Lithon (On Stones). Tijdens de Romeinse periode, Plinius de Oudere schreef gedetailleerde werken met betrekking tot mineralen en hun toepassingen en ook correct genoteerd de oorsprong van barnsteen. Naarmate de mysteriën van de aarde en de vorming ervan verdergingen, is de geologie voortdurend in opkomst om deze mysteries op te lossen. De belangrijkste ontdekking van de moderne geologie is de theorie van tektonische platen in de jaren zestig. De theorie hielp een revolutie teweegbrengen in de aardwetenschappen. Tegenwoordig staat de aarde bekend als ongeveer 4, 5 miljard jaar oud.

Aan de andere kant, ecologie is de studie van levende organismen en hun relatie met andere organismen en hun leefgebied. Ecologen, mensen die de ecologie en de ecosystemen bestuderen, zijn geïnteresseerd in het begrijpen van de samenstelling, verdeling, hoeveelheid (biomassa), aantal en veranderende toestanden van organismen binnen en tussen ecosystemen. Ecologie is een interdisciplinaire tak van de biologie. Het woord "ecologie" werd bedacht door de Duitse wetenschapper Ernst Haeckel in 1866. Ecosystemen zijn samengesteld uit dynamisch interagerende delen, inclusief organismen, de gemeenschappen die ze vormen en de niet-levende componenten van hun omgeving.

Ecologie geeft inzicht in alle organismen die de planeet bewonen, en hoe ze handelen en reageren op de natuur om hen heen, inclusief andere organismen. Ecologie is onderverdeeld in vier categorieën; fysiologische ecologie, populatie-ecologie, gemeenschapsecologie en ecosysteemecologie. Fysiologische ecologie verwijst naar het effect van omgevingscondities op een specifieke soort. Populatie-ecologie handelt over de populatie van de verschillende organismen en de omgevingsfactoren die hun bevolking beïnvloeden. De communautaire ecologie heeft betrekking op een bepaald aantal soorten in een gebied en hun interacties met elkaar, terwijl de ecosystemenecologie zich bezighoudt met de structuur en functie van de gehele populatie van biotische componenten, abiotische componenten en hun interacties.

Ecologie gaat terug tot oude Griekse filosofen zoals Hippocrates en Aristoteles die worden gecrediteerd met het leggen van het fundament van vroege ecologie. Door de jaren heen proberen ecologen de levensprocessen en aanpassingen van levende wezens, de verspreiding en overvloed van organismen, de beweging van materialen en energie door levende gemeenschappen en de ontwikkeling van ecosystemen uit te leggen. De evolutietheorie van Charles Darwin zou de moderne ecologie revolutioneren, die concepten van aanpassing en natuurlijke evolutie introduceerde.

Aanbevolen

Gerelateerde Artikelen

 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen Handicap en bijzondere waardevermindering

  Verschil tussen Handicap en bijzondere waardevermindering

  Belangrijk verschil : als een persoon gehandicapt is, betekent dit dat zijn mogelijkheden om mentaal of fysiek te functioneren beperkt zijn. Bijzondere waardevermindering verwijst naar de verzwakking van, of de schade aan een functie. Handicap betekent de beperking die aan een functie wordt opgelegd, waardoor optimale efficiëntie wordt belemmerd.
 • populaire vergelijkingen: Het verschil tussen Lo Mein en Chow Mein

  Het verschil tussen Lo Mein en Chow Mein

  Belangrijkste verschil: 'Lo Mein' betekent 'gemengde noedels', terwijl 'Chow Mein' 'gebakken noedels' betekent. Lo Mein noedels zijn gekookt en zijn zacht, terwijl Chow Mein noedels gebakken en knapperig zijn. Beide worden geserveerd met sauzen, groenten en vlees. Noedels zijn een belangrijk ingrediënt in veel Zuidoost-Aziatische landen, met name China.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen afgeroomde melk en dubbel getinte melk

  Verschil tussen afgeroomde melk en dubbel getinte melk

  Belangrijkste verschil: afgeroomde melk is een product waarvan bijna al het melkvet is verwijderd. Dubbel getinte melk is volledig vers en heeft zeer lage vetten. De huidige generatie is erg gezondheidsbewust. Ze hebben een perfecte en goede gezondheid nodig. Om zichzelf in stand te houden negeren ze soms het ingrediënt, wat zeer nuttig is voor hun lichaam.
 • populaire vergelijkingen: Het verschil tussen Joker en Comedian

  Het verschil tussen Joker en Comedian

  Belangrijk verschil: een joker en een komiek zijn beide entertainers; een joker is iemand die de spot drijft met anderen om een ​​publiek te amuseren en te vermaken, terwijl een komiek iemand is die komedie doet om een ​​publiek aan het lachen te maken. Een joker en komiek hebben veel overeenkomsten met elkaar, dat wil zeggen ze zijn entertainers, ze maken een publiek of mensen lachen hardop enz. Jokers
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen conserveringsmiddelen en additieven

  Verschil tussen conserveringsmiddelen en additieven

  Belangrijkste verschil: additief is een stof die aan een andere stof wordt toegevoegd om de kenmerken van die stof te beïnvloeden. Over het algemeen worden ze toegevoegd om de kenmerken (smaak, kleur, houdbaarheid, enz.) Van de stof te verbeteren. Conserveermiddel is ook een soort additief dat aan de stof wordt toegevoegd om bederven te voorkomen of te vertragen.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen diëtist en voedingsdeskundige

  Verschil tussen diëtist en voedingsdeskundige

  Belangrijk verschil: diëtisten en voedingsdeskundigen adviseren mensen over voedsel en voeding. Een diëtist is een getrainde en erkende beoefenaar, onderworpen aan professionele regelgeving, terwijl een voedingsdeskundige dat niet is. Veel mensen gaan ervan uit dat er geen verschil is tussen een 'diëtist' en een 'voedingsdeskundige'. H
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen jodendom en christendom

  Verschil tussen jodendom en christendom

  Belangrijkste verschil: het Jodendom stelt dat Jezus niet de Messias is die in het Oude Testament is beloofd en dat hij niet gelooft dat hij de zoon van God is. Ze geloven dat er maar één God is en dat hij de enige moet zijn die wordt aanbeden. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en de beloofde Messias.
 • populaire vergelijkingen: Het verschil tussen Winter-jeans en zomer-jeans

  Het verschil tussen Winter-jeans en zomer-jeans

  Belangrijk verschil: jeans zijn casual en moderne kleding, die favoriet zijn voor iedereen. De zomers jeans hebben over het algemeen de voorkeur in een warm en vochtig klimaat vanwege hun lichte gewicht, terwijl de winterjeans de voorkeur heeft in een koud klimaat, omdat ze zwaar en warm van aard zijn
 • populaire vergelijkingen: Het verschil tussen Salaris en Stipend

  Het verschil tussen Salaris en Stipend

  Belangrijk verschil: een salaris is de betaling of vergoeding die iemand ontvangt in ruil voor geleverde prestaties en / of geleverde diensten. Een stipendium wordt meestal betaald tijdens de duur van een stage of stage. Het verschilt van een salaris, omdat het niet wordt betaald als vergoeding voor geleverde arbeid

Editor'S Choice

Verschil tussen bacteriën en virussen

Belangrijkste verschil: Bacteriën zijn eencellige en prokaryote organismen. Ze repliceren op een aseksuele manier. Ze kunnen zowel schadelijk als nuttig zijn; het hangt af van het type bacterie. Aan de andere kant zijn virussen niet-levende pathogenen en zijn ze acellulair. Een virus heeft ook een gastheercel nodig om te reproduceren.