Verschil tussen sheriff en politie

Belangrijk verschil: sheriff en politie, beide zijn overheidsfunctionarissen die verplicht zijn om de wet en de orde in een land te handhaven. Sheriffs worden echter beschouwd als een hogere autoriteit dan de politie. Sheriffs zijn verantwoordelijk voor een hele county, terwijl een politieagent controle heeft over een aangewezen gebied of deel van een stad in een provincie of staat.

Beiden, sheriff en politie, zijn overheidsfunctionarissen die de wet en orde in een stad handhaven. Ze patrouilleren in de stad en handhaven wetten voor de burgers. In enkele landen zijn er echter verkozen functionarissen, afgezien van politieambtenaren om deze functie van wetshandhaving te vervullen. De reden achter het hebben van een aparte afdeling voor wetshandhaving is het vergroten van de openbare veiligheid en het bevorderen van orde en wet. De rollen, taken en functies van zowel sheriffs als politieagenten zijn duidelijk afgebakend en werken beide samen in misdaadcontrole en onderzoek. De situatie wordt soms moeilijk omdat verschillende staten verschillende verantwoordelijkheden hebben voor sheriffs. Dit artikel helpt om onderscheid te maken tussen de twee officieren.

Volgens Wikipedia is een sheriff een juridisch medewerker met een verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet en orde binnen een provincie. In de praktijk varieert de specifieke combinatie van juridische, politieke en ceremoniële taken van een sheriff echter van land tot land.

Het woord 'sheriff' is afgeleid van de term 'shire reeve'. Het komt van een Oud-Engels concept, omdat het werd verwezen naar een koninklijke ambtenaar die namens de koning verantwoordelijk was voor het bewaren van de vrede in de hele provincie. Bijna alle landen in Engeland werden geschonken door een sheriff. Het kantoor van een sheriff wordt 'Shrievalty' genoemd. Later in de eeuw werd dit concept van 'sheriffs' door de Verenigde Staten overgenomen en werd het een onderdeel van het wetshandhavingsprogramma.

Sheriffs bestaan ​​in verschillende landen met verschillende verantwoordelijkheden, die vereist zijn volgens het gegeven decreetprogramma van een land. In sommige landen fungeren zij als administratieve juridische functionarissen, die in de Republiek Ierland, Australië en Canada vergelijkbaar worden geacht met gerechtsdeurwaarders. hun taken worden uitgebreid of beperkt ten aanzien van bepaalde provincies in een land. Ook zijn sheriffs rechters in Schotland. Ze houden zittingen in de rechtbank over paden, borgtocht, enz. En beoordelen de zaken. Er is een ceremoniële positie voor sheriffs in landen als Engeland, Wales en India.

In de Verenigde Staten van Amerika varieert de reikwijdte van een sheriff tussen staten en provincies. De sheriff wordt meestal beschouwd als een ambtenaar van een county, die dient als de arm van de county court. Hij wordt algemeen beschouwd als de hoogste wetshandhavingsambtenaar van een provincie. Een sheriff wordt in de meeste gevallen gekozen door de burgers van de provincie. Het kantoor kan worden genoemd als 'maarschalk'. In de Commonwealth City of Virginia hebben mensen een kantoor van een sheriff die dient als de arm van het stadhof en de gevangenis. De sheriffs vervullen gerechtshandelingen. De taken kunnen functies omvatten zoals het beheer van de county of stadsgevangenis, het bieden van rechtszaalbeveiliging en transport van gevangenen, het dienen van bevelen en het dienen van het proces. In stedelijke gebieden kan een sheriff worden beperkt om dergelijke taken uit te voeren. Veel sheriffs en hun plaatsvervangers worden beschouwd of dienen alleen als de belangrijkste politiemacht.

Volgens Wikipedia is 'een politiemacht een samengesteld lichaam van personen die door de staat zijn gemachtigd om de wet te handhaven, eigendommen te beschermen en burgerlijke wanorde te beperken'. Hun bevoegdheden omvatten het gelegitimeerde gebruik van geweld. Het was in de 18e eeuw dat de politie uit Londen ontstond; ze werden geroepen als de Metropolitan Police Force van Londen.

De term politiemacht wordt meestal geassocieerd met politiediensten van een staat, die toestemming hebben om de macht van die staat uit te oefenen binnen een bepaald wettelijk verantwoordelijkheidsdomein. Politiemachten worden vaak beschouwd als een aparte groep, die verschilt van het leger of andere organisaties die betrokken zijn bij de verdediging van een staat tegen buitenlandse verschrikkingen. Er zijn echter politieambtenaren werkzaam in militaire eenheden, die belast zijn met openbare politiewerkzaamheden. Ze hebben beperkte jurisdictie. Ze patrouilleren in steden en dorpen om de wet en orde te handhaven of te handhaven. Door hun taken te vergelijken met een sheriff, hebben politiemensen een beperkt bereik in het rechtshandhavingssysteem van een land. Ze moeten meestal rapporteren aan een hogere functionaris in de regering.

Wetshandhaving maakt slechts deel uit van politiële activiteiten. Policing omvat een scala aan verschillende activiteiten voor verschillende situaties, maar de overheersende zijn gericht op het behoud van de orde. In sommige samenlevingen, in de late 18e en vroege 19e eeuw, werden deze activiteiten ontwikkeld in het kader van het handhaven van het klassensysteem en de bescherming van privé-eigendom, in de bovenste en onderste kasten van de mensen. Ook zijn er maar weinig landen in de wereld die last kunnen hebben van corruptie bij de politie.

Vergelijking tussen sheriff en politie:

Sheriff

Politie

Definitie

Hij is een juridisch medewerker met een verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet en orde voor een provincie.

Hij is een ambtenaar die door de staat is gemachtigd om de wet te handhaven, eigendom te beschermen en burgerlijke wanorde te beperken.

Officier

Hij is de hoogste wetgevende ambtenaar van de staat.

Hij is niet de hoogste wetgevende ambtenaar van de staat.

Verkiezing

Hij wordt gekozen door de burger.

Hij is een overheidsfunctionaris.

Controle

Ze beheersen het hele graafschap.

Ze controleren de gegeven delen van de stad in een provincie.

Jurisdictie

Ze hebben geen beperkte jurisdictie.

Ze hebben een beperkte jurisdictie.

verantwoordelijkheden

Ze hebben verschillende verantwoordelijkheden, volgens verschillende landen.

Hun verantwoordelijkheden zijn in de meeste landen hetzelfde.

Aanbevolen

Gerelateerde Artikelen

 • verschil tussen: Verschil tussen goederen en services

  Verschil tussen goederen en services

  Belangrijkste verschil: goederen worden als tastbare objecten beschouwd. Diensten zijn immateriële goederen die niet kunnen worden aangeraakt, gevoeld, geproefd, enz. Bijna alle dingen kunnen worden gescheiden in goederen en diensten. Deze zijn heel verschillend van elkaar, hoewel er in de wereld van vandaag een verscheidenheid aan bedrijven is die zowel goederen als diensten aanbieden.
 • verschil tussen: Verschil tussen stationair en briefpapier

  Verschil tussen stationair en briefpapier

  Belangrijkste verschil: het woord 'stationair' verwijst naar stilstand of voornamelijk gewoon niet bewegen. Briefpapier daarentegen verwijst naar schrijfmaterialen, enveloppen, kantoorbenodigdheden, enz. De termen Stationair en Stationery worden vaak samen verward, voornamelijk omdat de termen er zo uitzien en hetzelfde klinken; ze zijn maar één letter kwijt.
 • verschil tussen: Verschil tussen opoffering en compromis

  Verschil tussen opoffering en compromis

  Belangrijkste verschil: opoffering betekent iets opgeven. Het wordt meestal niet aangedreven door enige vorm van egoïsme. Aan de andere kant is een compromis een soort regeling waarbij een persoon zijn vraag vermindert of verlaagt. In tegenstelling tot een compromis, wordt er geen offer gebracht om iets nuttigs te bereiken.
 • verschil tussen: Verschil tussen Sine en Cosine Wave

  Verschil tussen Sine en Cosine Wave

  Belangrijkste verschil: Sinus- en cosinusgolven zijn signaalgolfvormen die identiek zijn aan elkaar. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat de cosinusgolf de sinusgolf met een hoeveelheid van 90 graden leidt. Een sinusgolf geeft een terugkerende verandering of beweging weer. Het staat bekend als sinusgolf omdat het dezelfde vorm heeft als de sinusfunctie, wanneer het in een grafiek wordt uitgezet
 • verschil tussen: Verschil tussen Smartphone en Touch Phone

  Verschil tussen Smartphone en Touch Phone

  Belangrijkste verschil: Smartphone is een mobiele telefoon die werkt op een besturingssysteem, vergelijkbaar met een minicomputer. Smartphones zijn eigenlijk dat - een mini-computer. Touch-telefoons zijn telefoons met aanraakmogelijkheden en een aanraakscherm. Een aanraakscherm is een elektronisch visueel display waarmee gebruikers toegang hebben tot alle functies van de telefoon door ze aan te raken met vingers of een stylus
 • verschil tussen: Het verschil tussen stage en stage

  Het verschil tussen stage en stage

  Belangrijkste verschil: een stage is een trainingsprogramma voor een bediende of professionele carrière. Apprenticeship is een trainingsprogramma voor ambachtelijke of handelsbanen. Stage en stage zijn twee dingen die er vaak goed uitzien op een cv. Counselors op de universiteit suggereren vaak dat een persoon stage gaat lopen tijdens het semester of de zomervakantie, omdat het de student een betere kans geeft om hun CV te laten selecteren door een bedrijf.
 • verschil tussen: Verschil tussen iPad Mini en Galaxy Note II

  Verschil tussen iPad Mini en Galaxy Note II

  Belangrijkste verschil: de iPad Mini is een slankere, dunnere iPad 2. De iPad Mini wordt geleverd met een 7, 9-inch multi-touch-scherm met led-achtergrondverlichting en IPS-technologietouchscreen bedekt met een vingerafdrukbestendig oleofoob materiaal. De Samsung Galaxy Note II is een smartphone vervaardigd door Samsung en is een Android-apparaat
 • verschil tussen: Verschil tussen kunst en design

  Verschil tussen kunst en design

  Belangrijkste verschil: kunst en design zijn twee belangrijke leden van de beeldende kunst. Kunst heeft alles te maken met zelfexpressie, terwijl design bedoeld is om het beoogde doel te communiceren om een ​​probleem op te lossen. Kunst kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, terwijl design niet interpretatief kan zijn, maar eerder efficiënt en duidelijk moet communiceren. Kuns
 • verschil tussen: Het verschil tussen snurken en slaapapneu

  Het verschil tussen snurken en slaapapneu

  Belangrijk verschil : snurken is het hees geluid dat wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke obstructie van de ademhaling op de een of andere manier tijdens het slapen, terwijl 'slaapapneu' wordt veroorzaakt door de tijdelijke stopzetting of ademhaling gedurende enkele seconden als gevolg van de volledige obstructie van de luchtpassage

Editor'S Choice

Verschil tussen Alpha Cell en Beta Cell

Belangrijkste verschil: de alfa-cel is verantwoordelijk voor het synthetiseren en afscheiden van het peptide-hormoon glucagon, dat de glucosespiegels in het bloed verhoogt. De bètacel is een endocriene cel die verantwoordelijk is voor de productie, opslag en afgifte van insuline. Om alfa- en bètacellen in het lichaam te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de regio waarin ze worden gevonden.