Verschil tussen Microevolution en Macroevolution

Belangrijkste verschil: microevolutie is evolutie of veranderingen die zich in de menselijke tijd voordoen en zijn kleine veranderingen die organismen helpen zich aan hun omgeving aan te passen. Deze veranderingen kunnen kleur, grootte, etc. omvatten. Macroevolutie zijn veranderingen die plaatsvinden in de geologische tijd, meer als 500-1000 jaar. Ze bestaan ​​uit micro-evolutie die overuren maakt.

Microevolutie en macro-evolutie zijn twee termen die je niet alleen tegenkomt op het gebied van de wetenschap, maar het is ook een groot deel van het dagelijks leven van een persoon. Het proces van evolutie is iets dat je dagelijks tegenkomt, zelfs als het proces niet zichtbaar is. Evolutie is het proces waarbij iets van de ene fase naar de andere verandert, vooral een meer gevorderd of volwassen stadium.

Microevolutie is de verandering die optreedt in de genfrequentie van een populatie gedurende een bepaalde periode. Deze verandering houdt verband met vier verschillende processen die een levend organisme tegenkomt: mutatie, selectie (natuurlijk en kunstmatig), genstroom en genetische drift. De tak van wetenschap die zich bezighoudt met de studie van micro-evolutie staat bekend als 'populatiegenetica'. Microevolutie is de kleine verandering die optreedt in een levend organisme dat het mogelijk maakt zich aan te passen en te veranderen in overeenstemming met zijn omgeving en omstandigheden.

De term 'micro-evolutie' werd voor het eerst gebruikt door botanicus Robert Greenleaf Leavitt in het tijdschrift

'Botanical Gazette' in 1909, waarin hij sprak over wat hij het 'mysterie' noemde van hoe vormloosheid aanleiding geeft tot vorm. De beschrijving gebruikt door Leavitt is nu bekend als ontwikkelingsbiologie. Het gebruik van de term werd drastisch veranderd toen het woord werd gebruikt in overeenstemming met 'macroevolutie' door de Russische entomoloog Yuri Filipchenko in 1927 in zijn Duitstalige werk, "Variabilität und Variation". De term werd later overgenomen in het Engelse gebruik door Theodosius Dobzhansky in zijn boek Genetics uit 1937 en de Origin of Species.

Microevolutie is waarneembaar gedurende korte tijdsperioden en kan worden beïnvloed door verandering van de DNA-sequentie van het genoom van een cel. Veranderingen kunnen worden veroorzaakt door straling, virussen, transposons en mutagene chemicaliën, evenals fouten die optreden tijdens meiose of DNA-replicatie. Deze veranderingen of fouten in een cel staan ​​bekend als mutaties, die de cel helpen om zich aan te passen in vijandige situaties. Foutmeldingen zijn meestal erg laag vanwege het "proeflezen" vermogen van DNA-polymerasen. Andere factoren die de micro-evolutie kunnen beïnvloeden, zijn de theorie van de Darwin van natuurlijke selectie of kunstmatige selectie, die organismen in staat stelt kenmerken aan te passen die de kans op overleving beter vergroten. Een voorbeeld van micro-evolutie omvat gewasongedierte organismen die na langdurig gebruik immuun worden voor pesticiden.

In tegenstelling tot micro-evolutie, gaat macro-evolutie over evolutie op een grotere en grootschaliger schaal. Het verwijst naar verandering die optreedt op of boven het niveau van soorten of abrupte transformaties van het ene biologische systeem naar het andere. Paleontologie, evolutionaire ontwikkelingsbiologie, vergelijkende genomica en genomische fylostratigrafie dragen bij aan het leveren van bewijs om het bestaan ​​van micro-evolutie aan te tonen. Van micro-evolutie wordt aangenomen dat het honderden of duizenden jaren duurt voordat dit optreedt.

Macroevolutie is niet gemakkelijk te zien, omdat er geen eerstehandse verslagen zijn van dergelijke mutaties op een grotere schaal, maar bewijs van botten, DNA en fossielen hebben ons genoeg bewijs gegeven om een ​​exacte tijdlijn te creëren om de gebeurtenissen in de geschiedenis te plaatsen. Vergelijkbare factoren die van invloed zijn op micro-evolutie, zoals mutatie, migratie, genetische drift en natuurlijke selectie, beïnvloeden ook de macro-evolutie en produceren grote evolutionaire veranderingen wanneer ze worden gegeven. Zichtbare patronen in macroevolutie omvatten stasis (blijven lange tijd ongewijzigd, zoals bomen), Karakterverandering (afstammingslijnen kunnen snel of langzaam veranderen, afhankelijk van de omgeving), Lineage-splitting (afstammelingen kunnen opgesplitst worden in twee verschillende soorten, zoals verschillende planten en dieren die tot dezelfde familie behoren), en extinctie (waar de soort officieel sterft wanneer deze zich niet kan aanpassen).

De term 'macro-evolutie' werd voor het eerst bedacht door Yuri Filipchenko en de betekenis van de twee woorden micro-evolutie en macro-evolutie is verschillende malen herzien voordat de huidige definitie ervan werd ontvangen. De term macro-evolutie daalde in beperkte mate toen het werd overgenomen door geneticus Richard Goldschmidt en de paleontoloog Otto Schindewolf om hun orthogenetische theorieën te beschrijven. De praktische definitie van de term beschrijft de veranderingen die optreden op geologische tijdschalen. Voorbeeld van macro-evolutie omvat de Cambrische explosie, veranderingen in biodiversiteit door de tijd, genomische evolutie, massa-extincties, enz. De best mogelijke manier om macroevolutie te verklaren zou de evolutie van mensen van primaten zijn.

De termen micro-evolutie en macro-evolutie staan ​​onder voortdurende controle van de creationisten. De wereld is effectief verdeeld in twee soorten mensen, de evolutionisten en de creationisten. De creationisten zijn het eens met de theorie van micro-evolutie, maar negeren de theorie van macro-evolutie. In tegenstelling tot de overtuigingen van creationisten, is macroevolutie zowel in een gecontroleerde omgeving als in de natuur bewezen. Het idee van de creationisten dat mensen geëvolueerd zijn van Adam en Eva, stelt hen in staat het idee van micro-evolutie te ondersteunen, maar gelooft niet de evolutie van mensen van primaten. Vanwege het constante onderzoek naar het gebruik van deze woorden, gebruiken wetenschappers deze woorden zelden en gebruiken ze in plaats daarvan de evolutie om veranderingen in het algemeen te beschrijven.

Kort gezegd is microevolutie een evolutie of veranderingen die zich in de menselijke tijd voordoen en kleine veranderingen zijn die organismen helpen zich aan hun omgeving aan te passen. Deze veranderingen kunnen kleur, grootte, etc. omvatten. Macroevolutie zijn veranderingen die plaatsvinden in de geologische tijd, meer als 500-1000 jaar. Ze bestaan ​​uit micro-evolutie die overuren maakt. Ze kunnen scheiding van soorten of nieuwe soorten die worden gevormd van een bestaande soort omvatten.

Aanbevolen

Gerelateerde Artikelen

 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen drone en robot

  Verschil tussen drone en robot

  Belangrijkste verschil: drones zijn semi-autonome voertuigen die aan een groter ruimtevaartuig zijn bevestigd en zijn ontworpen om de lanceermogelijkheden van het schip uit te breiden. Een robot is een machine, een mechanische of essentiële kunstmatige agent. Het is een elektromechanisch apparaat dat wordt bestuurd door een computerprogramma of een elektronisch circuit.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen gepolariseerde en normale zonnebril

  Verschil tussen gepolariseerde en normale zonnebril

  Belangrijk verschil: zoals de naam al doet vermoeden, verschillen de gepolariseerde en gewone zonnebrillen qua zichthelderheid. De gepolariseerde zonnebril heeft een veel hogere lichtintensiteit in vergelijking met die van de gewone zonnebril. De gepolariseerde zonnebrillen zijn speciaal ontworpen om de sterke UV-straling van de zon te dragen
 • populaire vergelijkingen: Het verschil tussen studiebeurs en financiële hulp

  Het verschil tussen studiebeurs en financiële hulp

  Belangrijkste verschil: financiële hulp is het verlenen van ondersteuning aan een waardige persoon of geldelijke oorzaak, terwijl wetenschap een vorm van financiële steun is die aan studenten wordt toegekend om hen te helpen hun onderwijs te betalen. Financiële hulp omvat beurzen, beurzen en leningen. F
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen reëel getal en rationaal getal

  Verschil tussen reëel getal en rationaal getal

  Belangrijkste verschil: een reëel getal is een getal dat elke waarde op de getallenlijn kan aannemen. Ze kunnen elk van de rationele en irrationele getallen zijn. Rationeel getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm van een breuk maar met een niet-nul noemer. Rationale getallen zijn een subset van de reële getallen.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen dictatuur en monarchie

  Verschil tussen dictatuur en monarchie

  Belangrijk verschil : een dictatuur is een regering geregeerd door één persoon die bekend staat als de dictator of een autoritaire partij. Monarchie is de regel van de koning, koningin of een keizer. Er was een tijd dat landen over de hele wereld verschillende vormen van bestuur zouden beoefenen; dictatuur en monarchie zijn een van hen.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen zwarte thee en groene thee

  Verschil tussen zwarte thee en groene thee

  Belangrijkste verschil: alle verschillende soorten thee zijn afgeleid van een gemeenschappelijke plant, de Camellia Sinesis. Er zijn vier verschillende variaties van thee; oolong, groen, wit en zwart. Het belangrijkste verschil tussen alle soorten is het oxidatieniveau van elke thee. Zwarte thee is over het algemeen meer geoxideerd en heeft een sterkere smaak in vergelijking met de andere theeën.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen Shall en May

  Verschil tussen Shall en May

  Belangrijkste verschil: wordt over het algemeen gebruikt om een ​​beoogde bepaling in de vorm van aanbiedingen of suggesties tot uitdrukking te brengen. Aan de andere kant wordt may over het algemeen gebruikt om de mogelijkheid of toestemming uit te drukken. Het wordt ook gebruikt om een ​​wens of hoop aan te duiden. Zal al
 • populaire vergelijkingen: Het verschil tussen lipiden en vetten

  Het verschil tussen lipiden en vetten

  Belangrijkste verschil: lipiden zijn generieke namen die zijn toegewezen aan een groep vetoplosbare verbindingen die worden gevonden in de weefsels van planten en dieren. Ze vormen de bouwstenen van structuur en functie van levende cellen. Vetten zijn synoniem geworden voor lipiden, maar ze zijn een subgroep van lipiden en staan ​​bekend als triglyceriden. Ve
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen gezondheidszorg en ziekteverzekering

  Verschil tussen gezondheidszorg en ziekteverzekering

  Belangrijk verschil: gezondheidszorg biedt in feite medische zorg aan mensen. Ziektekostenverzekering, aan de andere kant, is de dekking van de verzekering als gevolg van verlies van slechte gezondheid. Gezondheidszorg biedt een persoon primaire, secundaire, tertiaire en quartaire behandeling. Kortom, de gezondheidszorg is een diagnose, behandeling en preventie van ziekten

Editor'S Choice

Verschil tussen VB en VB.NET

Belangrijkste verschil: VB staat voor Visual Basic. Het is een programmeertaal op hoog niveau door Microsoft die wordt gebruikt voor de snelle ontwikkeling van op Windows gebaseerde programma's. VB.NET staat voor Visual Basic Network Enabled Technologies. Het is een van de talen voor het .NET-framework van Microsoft