Verschil tussen Vergroting en Resolutie

Belangrijkste verschil: Vergroting is het proces van het vergroten van een voorwerp met behulp van een optisch instrument. Bij vergroting wordt een object dat klein is meestal vergroot met apparaten zoals vergrootglas of een microscoop. Resolutie is de term die wordt gebruikt om de knapperigheid en details van een afbeelding te beschrijven. In optica wordt dit meestal beschreven als het vermogen van een afbeeldingssysteem om details in het object dat wordt afgebeeld, op te lossen.

Vergroting en resolutie zijn belangrijke concepten die worden gebruikt in de optica en die ook een grote rol spelen in het dagelijks leven. Deze concepten zijn van vitaal belang op gebieden zoals astronomie, astrofysica, navigatie, biologie, fysica en digitale beeldvorming. In het dagelijks leven, waar een persoon deze beide termen samen kan tegenkomen, is tijdens de fotografie. Hoewel deze termen tegelijkertijd worden gebruikt en het ene concept een grotere rol speelt in het andere, verschillen ze op verschillende manieren van elkaar.

Vergroting is het proces van het vergroten van een voorwerp met behulp van een optisch instrument. Bij vergroting wordt een object dat klein is meestal vergroot met apparaten zoals vergrootglas of een microscoop. Deze spelen een belangrijke rol in de biologie, waar kleine microscopische cellen, die anders onzichtbaar zouden zijn voor het blote oog, kunnen worden bekeken met behulp van microscopen. Vergroting kan ook worden gebruikt om een ​​afbeelding of voorwerp te vergroten dat ver weg is om het dichter bij de kijker te laten lijken. Dit gebeurt met behulp van objecten zoals telescopen. Dit apparaat is belangrijk voor astrologie en astrofysica, waar een te bekijken object zich in de ruimte bevindt en echt ver weg is.

Vergroting is niet alleen beperkt tot het verwerken van het vergroten van iets in uiterlijk en niet in fysieke grootte, maar verwijst ook naar het kwantificeren van de vergroting van een object met een berekeningsgetal (dat wil zeggen 2x, 3x). Dit staat in veel camera's bekend als de zoomfunctie. Als het aantal kleiner is dan één, wordt dit 'minificatie' of 'de-vergroting' genoemd. Gewoonlijk wordt de vergroting uitgevoerd om de relatief kleine details te zien die deel uitmaken van de afbeelding die mogelijk niet zichtbaar zijn in de oorspronkelijke grootte, maar schaling van de afbeelding verandert het perspectief van de afbeelding niet. Er kunnen verschillende technieken worden gebruikt om een ​​beeld te vergroten, inclusief een hogere resolutie, met behulp van een microscoop, druktechnieken of digitale verwerking.

Vergrootglas is mogelijk door een concaaf glas te gebruiken dat een positieve (bolle) lens gebruikt om dingen er groot uit te laten zien door de gebruiker in staat te stellen ze dichter bij het oog te houden. Deze lenzen worden ook gebruikt bij het maken van een bril om bijziendheid en vooruitziendheid te behandelen, samen met een vergrootglas. Een telescoop gebruikt een grote objectieflens om een ​​beeld te creëren van een object op afstand en vervolgens een kleinere lens, zodat de kijker het beeld van dichtbij kan bekijken. Een microscoop gebruikt het tegenovergestelde, waarbij het een kleine lens gebruikt en dan een grotere oculairlens voor de kijker.

Optische vergroting is de verhouding tussen de schijnbare grootte van een object (of de grootte in een afbeelding) en de ware grootte ervan, en dus is het een dimensieloos getal. Er zijn twee manieren om de vergroting te meten: lineair en hoekig. Lineaire vergroting wordt gebruikt voor echte afbeeldingen, waarbij grootte een lineaire dimensie betekent en het beeld wordt gemeten in millimeters of inches. Angulaire vergroting wordt gebruikt voor optische instrumenten waarbij de lineaire afmeting van het beeld in het oculair (virtueel beeld op oneindige afstand) niet kan worden gegeven, dus grootte betekent de hoek die wordt ingesloten door het object in het brandpunt (hoekgrootte). Een methode voor het berekenen van de vergroting en andere optische eigenschappen is bekend als straaldiagrammen, die kunnen helpen bij het berekenen van factoren zoals vergroting, objectafstand, beeldafstand, of het beeld reëel of imaginair is, etc. Een waterdruppel staat bekend als een eenvoudige vergrootglas in de natuur, waarbij als een persoon door een waterdruppeltje kijkt, het beeld erachter vergroot lijkt te zijn.

Resolutie is de term die wordt gebruikt om de knapperigheid en details van een afbeelding te beschrijven. Terwijl een afbeelding wordt vergroot, hebben ze de neiging om te vervagen en verliezen ze hun detailkwaliteiten. Resolutie is het vermogen van een afbeelding om de details van de afbeelding te behouden. Afbeelding met een hogere resolutie betekent meer beelddetail, terwijl een lagere resolutie minder details en een waziger beeld betekent.

Resolutie wordt door Dictionary.com gedefinieerd als:

 • Het proces of het vermogen om onderscheid te maken tussen de afzonderlijke delen van een object, naast elkaar liggende optische beelden of lichtbronnen
 • Een maat voor de scherpte van een afbeelding of voor de fijnheid waarmee een apparaat (zoals een videodisplay, printer of scanner) een dergelijke afbeelding kan produceren of opnemen, meestal uitgedrukt als het totale aantal of de dichtheid van pixels in de afbeelding
 • In Physics & Chemistry: De handeling of het proces om iets in zijn samenstellende delen te scheiden of te verminderen: de prismatische resolutie van zonlicht in zijn spectrale kleuren.
 • De fijnheid van details die kan worden onderscheiden in een afbeelding, zoals op een videoweergave-terminal.

In optica wordt dit meestal beschreven als het vermogen van een afbeeldingssysteem om details in het object dat wordt afgebeeld, op te lossen. Wanneer een persoon een object bekijkt, zien de ogen het beeld niet, maar het diffractiepatroon dat door het licht wordt gecreëerd wanneer het van het object terugkaatst. De iris van het menselijk oog werkt als een scherp randje om diffractie te creëren. Wanneer twee objecten nauwlettend worden bekeken, hebben de diffractiepatronen van de twee objecten de neiging elkaar te overlappen en wazig te worden. Als de diffractie van deze objecten voldoende kan worden onderscheiden, kunnen ze als twee verschillende objecten worden beschouwd, maar als ze de neiging hebben elkaar te overlappen, kunnen ze als één object worden gezien. Resolutie is het vermogen om onderscheid te maken in twee afzonderlijke objecten. De resolutie van een systeem is gebaseerd op de minimale afstand waarop de twee objecten kunnen worden gescheiden en onderscheiden als individuen. De resolutie hangt af van de lensopening van het instrument en de golflengte van het waargenomen licht.

Resolutie van digitale afbeeldingen kan op vele manieren worden beschreven, waaronder pixelresolutie, ruimtelijke resolutie, spectrale resolutie, temporele resolutie en radiometrische resolutie. Pixelresolutie verwijst naar het aantal pixels in een digitale afbeelding. Ruimtelijke resolutie is hoe dicht lijnen kunnen worden opgelost in een afbeelding. Spectrale resolutie is het vermogen om functies in het elektromagnetische spectrum op te lossen. Tijdelijke resolutie is het vermogen van filmcamera's en high-speed camera om gebeurtenissen op verschillende tijdstippen op te lossen. Terwijl normale filmcamera's 24 tot 48 frames per seconde kunnen oplossen, kan een hoge-snelheidscamera 50 tot 300 frames per seconde oplossen. Radiometrische resolutie bepaalt hoe fijn een systeem verschillen in intensiteit kan weergeven of onderscheiden en wordt meestal uitgedrukt in een aantal niveaus of een aantal bits.

Aanbevolen

Gerelateerde Artikelen

 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen RTGS en EFT

  Verschil tussen RTGS en EFT

  Belangrijkste verschil: 'RTGS' staat voor Real Time Gross Settlement. Het is een online systeem waarmee het geld in realtime en op 'bruto' basis van de ene instelling naar de andere kan worden overgebracht. 'EFT' staat voor Electronic Fund Transfer. Net als RTGS kunnen in EFT-afrekeningen de fondsen ook worden overgedragen van één bank met EFT-functionaliteit naar de andere bank met EFT-functie van dezelfde bank of andere bank.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen recht en theorie

  Verschil tussen recht en theorie

  Belangrijk verschil: recht en theorie zijn twee termen die vaak worden gebruikt in de context van wetenschappelijke terminologie. Het belangrijkste verschil tussen een wet en een theorie is dat een theorie de redenering achter iets dat in de natuur voorkomt probeert uit te leggen, terwijl wetenschappelijke wetten slechts beschrijvende verslagen zijn van hoe iets in de natuur voorkomt
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen ICSE Syllabus en ISC Syllabus

  Verschil tussen ICSE Syllabus en ISC Syllabus

  Belangrijkste verschil: ICSE staat voor Indian Certificate of Secondary Education. Het is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Council voor de Indian School Certificate Examens voor Grade X. Aan de andere kant staat ISC voor Indian School Certificate. Het is een examen dat wordt uitgevoerd door de Council voor de Indian School Certificate Examens voor Grade XII
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen Diode en gelijkrichter

  Verschil tussen Diode en gelijkrichter

  Belangrijkste verschil: een diode is een type elektrisch apparaat waarmee de stroom er in slechts één richting doorheen kan bewegen. Het bestaat uit een N-type halfgeleider en een P-type halfgeleider die samen worden geplaatst. Gelijkrichters zijn elektronische apparaten die worden gebruikt voor het converteren van AC-spanning in unidirectionele pulserende gelijkspanning.
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen rustig en vrij

  Verschil tussen rustig en vrij

  Belangrijk verschil: de woorden rustig en vrij klinken hetzelfde in de uitspraak, maar zijn helemaal niet hetzelfde. Stil is een bijvoeglijk naamwoord dat vaak op een soort van terughoudendheid duidt, en vrij is een bijwoord dat wordt gebruikt om een ​​verklaring in zekere mate te intensiveren. Het woord stil is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om iets uit te drukken dat niet luid is, of dat stil is van aard. Ru
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen PMS en zwangerschapssymptomen

  Verschil tussen PMS en zwangerschapssymptomen

  Belangrijkste verschil: Premenstrueel syndroom (PMS) is een verzameling fysieke en emotionele symptomen die een vrouw ervaart nadat ze de puberteit bereikt en haar menstruatiecyclus begint. Voor veel vrouwen zijn de vroege zwangerschapssymptomen vergelijkbaar en in veel gevallen precies hetzelfde als PMS-symptomen
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen Above en Over

  Verschil tussen Above en Over

  Belangrijk verschil : beide, van boven naar boven, zijn voorzetsels die worden gebruikt in de context van iets dat op een hogere positie moet worden geplaatst dan iets anders. Het belangrijkste verschil is om te weten, wanneer en hoe ze moeten worden gebruikt. Above and Over zijn twee woorden die worden gebruikt in de Engelse taal en ze zijn vaak verward in termen van hun gebruik
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen gewoonte en verslaving

  Verschil tussen gewoonte en verslaving

  Belangrijkste verschil: gewoonte is een gedragspatroon dat wordt ontwikkeld door herhaaldelijk herhalen van de handeling tot het punt dat de hersenen het automatisch doen. Een verslaving is een dwangmatige behoefte aan een bepaald ding of substantie aan het lichaam, dat wanneer het beroofd wordt, vreselijke effecten veroorzaakt
 • populaire vergelijkingen: Verschil tussen vreemdelingenhaat en racisme

  Verschil tussen vreemdelingenhaat en racisme

  Belangrijkste verschil: Xenofobie is de angst voor het andere en de aarzeling om het onbekende te accepteren, terwijl racisme een regelrechte afwijzing is van iemand die anders is dan jij in termen van ras, kleur, etniciteit, etc. Xenofobie en racisme zijn twee termen die van dezelfde aard zijn en daarom als onderling uitwisselbaar worden beschouwd, hoewel dit niet waar is

Editor'S Choice

Verschil tussen Bank en Credit Union

Belangrijk verschil: banken zijn particuliere instellingen die bankdiensten aanbieden aan haar klanten. Kredietunies zijn instellingen zonder winstoogmerk die eigendom zijn van en worden beheerd door haar leden. Banken en kredietverenigingen zijn vrij gelijkaardig van aard, omdat ze allebei financiële diensten verlenen, zoals spaarrekeningen en woningkredieten.